NHNN chấp thuận có thời hạn các hoạt động ngoại hối khác của BIDV

0
179

Thống đốc NHNN vừa ban hành Quyết định số 759/QĐ-NHNN chấp thuận có thời hạn các hoạt động ngoại hối khác của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo Quyết định, Thống đốc NHNN cho phép BIDV thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 84/GP-NHNN ngày 23/4/2012 được thực hiện hoạt động ngoại hối với nội dung sau:

Thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại tệ kỳ hạn, giao dịch hoán đổi ngoại tệ với tổ chức tài chính nước ngoài nhằm mục đích hỗ trợ thanh khoản ngoại tệ cho BIDV.

Thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại tệ kỳ hạn, giao dịch hoán đổi ngoại tệ với tổ chức tài chính nước ngoài nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho các giao dịch BIDV đã ký kết, thực hiện với các tổ chức tín dụng được phép trong nước.

Thực hiện các giao dịch chọn quyền mua, bán ngoại tệ với ngân hàng nước ngoài nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho các giao dịch BIDV đã ký kết, thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan với khách hàng và tổ chức tín dụng được phép trong nước.

Các hoạt động ngoại hối được thực hiện trên của BIDV có thời hạn thực hiện là 2 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

BIDV có trách nhiệm xây dựng và tự chịu trách nhiệm về nội dung của quy định nội bộ về quy trình nghiệp vụ và quy trình quản lý rủi ro đối với hoạt động ngoại hối được triển khai thực hiện trên; Chỉ được thực hiện hoạt động ngoại hối khi đã xây dựng quy trình nội bộ về quy trình nghiệp vụ; Thực hiện hoạt động ngoại hối theo đúng quy trình nội bộ đã xây dựng. Các giao dịch phải được kiểm soát theo quy định hiện hành về kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ.

Ngoài ra, khi thực hiện hoạt động ngoại hối nêu trên, BIDV phải chấp hành đúng các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và các quy định pháp luật có liên quan.

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận của bạn!
Nhập tên của bạn tại đây